Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Członkowie Komitetu Sterującego Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego Kadencja 2020-2024

Prof. dr hab. Marek GORGOŃ

Prorektor ds. nauki Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr Małgorzata STERNAL

Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznych Akademia Muzyczna

Dr hab. Agata KWIATKOWSKA–LUBAŃSKA

Prorektor ds. nauki Akademia Sztuk Pięknych

Dr hab. Beata GUCZALSKA, prof. AST

Prorektor Akademia Sztuk Teatralnych

Prof. dr hab. Anna MARCHEWKA

Prorektor ds. nauki Akademia Wychowania Fizycznego

Agata WĄSOWSKA-PAWLIK

Dyrektor Międzynarodowe Centrum Kultury

Dr hab. inż. arch. Tomasz KAPECKI, prof. PK

Prorektor ds. ogólnych Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. Jerzy JURKIEWICZ

Delegat Walnego Zgromadzenia Polska Akademia Umiejętności

Prof. dr hab. Paweł LULA

Prorektor ds. nauki Uniwersytet Ekonomiczny

Prof. dr hab. Jarosław GÓRNIAK

Prorektor ds. rozwoju Uniwersytet Jagielloński

Ks. prof. dr hab. Tomasz ROZKRUT

Prorektor ds. nauki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Dr hab. Michał ROGOŻ, prof. UP

Prorektor ds. nauki Uniwersytet Pedagogiczny

Prof. dr hab. inż. Agnieszka FILIPIAK-FLORKIEWICZ

Prorektor ds. nauki Uniwersytet Rolniczy