Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowska Rada Użytkowników MAN i KDMO w kadencji 2021 - 2024

Prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Mgr Paweł Mikłaszewski

Akademia Muzyczna

Mgr inż. Jarosław Górski

Akademia Wychowania Fizycznego

Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Dr inż. Jerzy Jaworowski

Politechnika Krakowska

Dr Robert Gryboś

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie

Dr hab. Dariusz Put, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny

Prof. dr hab. Marek Jarnicki

Uniwersytet Jagielloński

Dr Wojciech Palacz

Uniwersytet Jagielloński

mgr inż. Wojciech Majka

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Ks. dr Roman Mazur SDB

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny

Mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko

Uniwersytet Rolniczy

Jacek Barski

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Paweł Schmidt

Urząd Miasta Krakowa